TRANG CHỦ/ TÌM KIẾM ĐỐI TÁC

… Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau…